Je bent hier > Producten/Diensten > Verzekeringen > KMO > Aansprakelijkheden: ABR      
   

Aansprakelijkheden: ABR
 
Een slecht gestutte muur die omvalt, ramen besmeurd door cementbrij, diefstal op de werf, schade aan de buurwoning... Om je tegen dit soort bouwrisico's te verzekeren en om discussies te vermijden over wie verantwoordelijk is voor de schade, bestaat de 'alle bouwplaatsrisicoverzekering' of kortweg ABR.
 
Vraag? Ik ga bouwen, maar niet met een bouwfirma. Sluit ik dan als bouwheer het best een bouwrisicoverzekering af? Ik maak mij zorgen als er iets gebeurt met mijn buur zijn gevel. Wie moet er dan voor de kosten opdraaien?
 
Antwoord: Het feit dat je niet met een bouwfirma maar met meerdere aannemers bouwt, maakt het des te interessanter om een bouwverzekering af te sluiten. Als je met ťťn bouwfirma bouwt, zijn zij sowieso verantwoordelijk voor eventuele fouten of gebreken. Wanneer je echter met meerdere aannemers bouwt, kan je er zeker van zijn dat ze bij probleemgevallen de zwarte piet naar elkaar schuiven en het is allesbehalve evident om te bepalen wie de echte schuldige is. In dat geval is het een opsteker als je een ABR-verzekering hebt afgesloten
 
De verzekering Alle Bouwplaats Risico's heeft juist als bedoeling al de personen die betrokken zijn bij het bouwproces in te dekken tegen het niet-nakomen van hun verbintenissen of het begaan van fouten die schade aan derden veroorzaken. Dit sluit alle discussies uit over wie verantwoordelijk is voor de schade.
 
Dit is mogelijk voor volgende belanghebbende partijen:
  • Aannemer - hoofdaannemer: vb instorting van het werk, fout in de uitvoering, materiŽle fout, storm, overstroming, brand, onhandigheid, nalatigheid, onervarenheid en zelfs kwaad opzet van het personeel
  • Architect/ingenieurs/studiebureaus: vb ontwerpfout, berekeningsfout, gebrekkig toezicht
  • Bouwheer: dekking voor het geheel van risico's + schade te wijten aan overmacht en toeval
Bij voorkeur wordt de polis afgesloten door de bouwheer.
 
De ABR polis is dus de enige verzekering die een volledige geeft voor bouwwerken. De bedoeling voor deze polis is dubbel
  • Zaakverzekering : een dekking van de materiŽle schade aan het werk zelf , ongeacht wie in de fout is gegaan vb instorten van muur, lek in dak, ...
  • Aansprakelijkheidsverzekering: een dekking voor de schade die aan derden wordt veroorzaakt vb. verzakkingen bij de buur omwille van je droogzuiginstallatie, een beschadigde oprit, ...
Opgelet ! Lichamelijke letsels van de werknemers (of diegene die mehelpen) ten gevolge van de bouwactiviteiten worden niet door een ABR-verzekering gedekt. Daarvoor is er de polis arbeidsongevallen van de aannemer en voor zelfbouwers bestaan er individuele ongevallenpolissen om de helpers in te dekken.
 
 
MEER INFO » (niet beschikbaar)
 
 

 
 
 
 
   
   
   
    Disclaimer | Privacy Charter | Belangenconflict | Duurzaamheid | Verbonden agent van DVV Verzekeringen
© 2003 - 2024 DVV Zakenkantoor BV - dvvzakenkantoor@dvv.be | Webdesign R-eBus