Je bent hier > Producten/Diensten > Verzekeringen > KMO > Medewerkers: Gewaarborgd Loon      
   

Medewerkers: Gewaarborgd Loon
 
Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid voorziet de wet op de arbeidsongevallen in een vergoeding per kalenderdag van 90% van het gemiddeld dagelijks loon. De wet op het gewaarborgd loon daarentegen verplicht de werkgever ertoe voor bedienden de eerste maand volledig uit te betalen en voor arbeiders een iets minder zware verplichting na te komen. Het verschil, vermeerderd met de patronale sociale bijdragen, blijft ten laste van het bedrijf.
 
 
 
 

 
 
 
 
   
   
   
    Disclaimer | Privacy Charter | Belangenconflict | Duurzaamheid | Verbonden agent van DVV Verzekeringen
© 2003 - 2023 DVV Zakenkantoor BV - dvvzakenkantoor@dvv.be | Webdesign R-eBus