Je bent hier > Disclaimer      
   

Disclaimer
 
Alle rubrieken van deze website (www.dvvzakenkantoor.be) zijn louter informatief.
 
Ondanks het feit dat wij de webpagina?s regelmatig onderhouden en up-to-date houden, kan DVV Zakenkantoor BV niet garanderen dat de informatie op de website steeds helemaal actueel, juist of volledig is. Voor exacte informatie neem je best contact met ons op.
 
DVV Zakenkantoor BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of gekoppeld is aan het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik, de vertraging bij het gebruik, de levering of het gebrek aan levering van informatie, producten of diensten die op deze website bekomen werden, tenzij in geval van opzet of zware fout van DVV Zakenkantoor BV zelf.
 
Geen enkele aan- of verkoop kan worden gedaan, enkel en alleen gebaseerd op deze website. Niets gaat boven een persoonlijk advies. Voor meer inlichtingen betreffende de aangeboden informatie, producten of diensten is het daarom aangeraden je te wenden tot ťťn van onze bekwame medewerkers.
 
Voor de informatie op deze site werden betrouwbare informatiebronnen gecontacteerd. Wij streven ernaar deze informatie zo correct mogelijk weer te geven.
 
De website (www.dvvzakenkantoor.be) mag enkel gebruikt worden voor privť- en niet-commerciŽle doeleinden. Zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verantwoordelijken van DVV Zakenkantoor BV mag je geen informatie, producten of diensten die bij ons verkregen werd(en) geheel of gedeeltelijk wijzigen, kopiŽren, doorgeven, verspreiden, publiceren, licenties verlenen of verkopen. Je mag ook geen werken afgeleid van voornoemde elementen creŽren of beheren.
 
Deze site wordt ter beschikking gesteld voor zover je bij het gebruik de Belgische wetten en de termen en voorwaarden eerbiedigd. DVV Zakenkantoor BV behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot een deel van of tot de volledige site, eenzijdig en zonder berichtgeving.
 
DVV Zakenkantoor BV streeft naar een persoonlijke relatie met haar cliŽnteel. Je privacy wordt hierbij gerespecteerd. Wij geven daarom geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze site door aan derden, ook niet tegen betaling.
 

 
 
 
 
   
   
   
    Disclaimer | Privacy Charter | Belangenconflict | Duurzaamheid | Verbonden agent van DVV Verzekeringen
© 2003 - 2024 DVV Zakenkantoor BV - dvvzakenkantoor@dvv.be | Webdesign R-eBus